Zákon č. 131/2010 Z. z.Zákon o pohrebníctve

Zákon č. 131/2010 Z. z.Zákon o pohrebníctve
 Hot
Veľkosť súboru:
844.18 kB
Dátum:
23. december 2021
Počet stiahnutí:
264 x
Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb v súvislosti so zaobchádzaním s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami, s prevádzkovaním pohrebnej služby, krematória, pohrebiska, s prevádzkovaním balzamovania a konzervácie ľudských pozostatkov.
 
 
 
Powered by Phoca Download